نویسنده: Danyal

سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت‌کوش 1

سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت‌کوش

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش وز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع سخت می‌گردد جهان بر مردمان سخت‌کوش وان گهم در داد...

اندر حکایت ترم اول دانشگاه و بیوشیمی 6

اندر حکایت ترم اول دانشگاه و بیوشیمی

درحال مطالعه‌ی بیوشیمی بودم. راستش را بخواهید ابتدای امر هیچ چیز لذت بخشی در یادگیری آن ندیدم. شاید به خاطر تدریس مجازی. البته نه. این فقط یک سمت ماجراست. سمت دیگر خودم هستم. نه...

چطور تغییر کنیم؟ 0

چطور تغییر کنیم؟

شاید برای شما هم پیش آمده که در برهه‌ای از زندگیتان،تصمیم بگیرید تغییری در روش زندگیتان ایجاد کنید.شاید هم برنامه‌ای برای این تغییر نوشتید.اما چقدر تغییر کردید؟ چقدر در دنبال کردن اهدافتان جدی بودید؟...