برای بستن ESC را فشار دهید

جنگ

1 مقاله
0 30
دانیال دوجی

در زمان روسیه‌ی تزاری وقتی آبخازیا بخشی از امپراتوری روسیه شد، بسیاری از اهالی آبخازیا آنجا را ترک کردند و یا اخراج شدند. حکومت روسیه اتباع مسیحی خود از جمله استونیایی‌ها را برای سکونت گزینی در آبخازیا تشویق کرد. افراد…