برای بستن ESC را فشار دهید

قدرت عادت

1 مقاله
0 13
دانیال دوجی

اولین مطلب وبلاگم، مطلب چطور تغییر کنیم بود. البته بیشتر آن نوشته برگردانِ حرف‌های مجبتی شکوری و یک‌سری وبلاگ دیگر بود. بارها از وبلاگ نویسان مطرح شنیده بودم که وقتی ایده‌ای برای نوشتن مطلب تازه نداریم، بازنویسی مطلب خود یک…